Kontaktinformation

                                        Adress: Stångtjärnsvägen 132, 79174 Falun
                                        Plusgiro 1115-5. Organisationsnummer 556571-2725

                                        Mejladresser: Lars Broman lbr@teknoland.se, Emanuel Broman ebr@teknoland.se
                                        Tel Lars Broman: 023 10177, mobil  0708 810 178
                                        Tel Emanuel Broman 0707 587 404

                                                   
                                        Professor Lars Broman, vd                                civ.ing Emanuel Broman, teknisk direktör

                                        (uppdaterad 5NOV09)