Motion tillkommunfullmäktige i Falun 21 november 2013

 

Gör en spårväg för spårvagnar av Grycksbo-banan

 

Transporter måste av miljöskäl göras fossilfria och bland lämpliga bränslen finns etanol, biodiesel, biogas och elektricitet. Persontransporter, om det är för lång att cykla, bör ju så långt som möjligt ske kollektivt, t ex med buss. Mycket mer energieffektivt är transporter på räls eftersom rullfriktionen av järnhjul på järnräls är en bråkdel rullfriktionen av gummidäck på asfalt. Det självklara valet för resor mellan städer är därför tåg, medan spårburen persontrafik inom städer i Sverige bara finns i Göteborg, Norrköping och Stockholm/Lidingö.

 

I Falun finns ett spår som med lätthet och till låg kostnad skulle kunna användas för spårvagnstrafik, spåret mellan resecentrum och Grycksbo. Spårvagnen ska ju helst drivas med elektricitet. Att förse sträckan med luftledning är säkert mycket dyrbart, men eftersom energiåtgången per km är så mycket lägre för en spårvagn än en buss så borde en batteridriven spårvagn med laddningsstationer vid resecentrum och i Grycksbo, eller kanske t o m bara vid resecentrum, vara ett fullt realistiskt alternativ.

 

Oss veterligt finns inga såda fordon idag, men med tanke på att anläggningen får stort värde som prototyp för liknande spårvägar i andra städer så borde det vara fullt möjligt att få finansiering av Energimyndigheten och Trafikverket för konvertering av en vagn som i original drivs med annan slags motor - och dessutom vara av intresse för energiforskare vid Högskolan Dalarna.

 

Lämpliga hållplatser är t ex Falu Norra, Herrhagen/Bojsenburg och Bergsgården. I ett senare skede kan ju spårvagnslinjen förlängas till Norslund-Korsnäs-Hosjö, och därefter kanske till Sågmyra och varför inte Rättvik (banvallen finns ju kvar).

 

Världens nordligaste stad med spårvagnar är Trondheim, och den näst nordligaste Helsingfors. En spårväg i Falun skulle därför göra Falun – med latitud mellan Trondheims och Helsingfors - till inte bara Sveriges nordligaste utan också världens näst nordligaste stad med spårvagnar.

 

Vi förslår att Falun satsar på batteridrivna spårvagnar mellan resecentrum och Grycksbo.

 

Lars Broman,

Miljöpartiet i Falun