Teknoland AB är ett konsultföretag med många specialiteter:

   * Vetenskapskommunikation        * Solenergi

   * Science Centers                       * Planetarier

   * Informellt lärande                       * Humanistiska ceremonier

Kontaktinformation

PowerPoint files, presentations in Ukraine 22-25/4 2013:
L Broman,
Astronomical Interactive Exhibits
L Broman and T C Kandpal,
Public Understanding of Renewable Energy R&D Project
L Broman, Solar Engineering – a Condensed Course
L Broman, Master students in science communication were educated for work at planetariums
L Broman,
MSc Solar Energy Education
L Broman, PUA - Public Understanding of Astronomy
L Broman, Science Circus: Outreach Program and Travelling Interactive Exhibition
L Broman, Strömstad Academy

Uppsatser/kompendier (Lars Broman):
How to Write a Master of Science Communication Thesis 2006

The Science Communicator 2004
Exhibit Labels part 1: Mathematical Puzzles 2003
Exhibit Labels part 2: Teknoland Exhibits 2003
Interactive Exhibition Ideas 2003

Broman-Ott-Rydström, Brännpunkt Nairobi

Teknoland samarbetar med Broman Planetarium AB om marknadsföring och försäljning av planetariedomer av märket Eurodome och planetarie-projektorerna Warped Media från Ash Enterprises, USA och Starlab från Learning Technologies, USA.

Företagshistoria:Teknoland  var världens största utomhus-science center, beläget på Lugnets riksskidstadion i Falun under somrarna 2000 och 2001. Sedan 2002 är Teknoland ett konsultföretag som hjälper vetenskapscentra, museer, skolor och universitet med montrar, utställningar, utbildning, forskning och utveckling i solenergi och vetenskapskommunikation.

25 mars 2014 lades en ny fil in om projekt Falu spårväg

 (updated 25/3-14)